skip to Main Content

Het coronavirus houdt Nederland volledig in zijn greep. Alles om ons heen verandert en de wereld vecht tegen het verder verspreiden van dit virus. De veiligheid en gezondheid van onze medewerkers, onderaannemers, klanten en leveranciers is voor ons op dit moment het aller belangrijkste. Daarom heeft Facédo verschillende maatregelen getroffen om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken en ons kwaliteitsniveau te kunnen borgen. We volgen daarbij de officiële richtlijnen van het kabinet, de GGD en het RIVM.

Onze maatregelen
Onderstaande maatregelen gelden voor al onze collega’s en onderaannemers die werkzaamheden uitvoeren namens of voor Facédo.

 • Wij houden ons aan de genomen hygiëne-maatregelen en wijzen elkaar hierop.
 • Was je handen regelmatig met zeep, bij voorkeur ieder uur.
 • Hoest en nies in je elleboog.
 • Gebruik je papieren zakdoekjes, gooi ze na gebruik direct weg en was je handen.
 • Schud geen handen.
 • Raak zo min mogelijk jouw mond, neus of ogen aan.
 • Groepsvorming wordt vermeden, contacten met anderen beperkt en we houden afstand: minimaal 1,5 meter tot elkaar.
 • Medewerkers met griepverschijnselen (verkoudheid, hoesten of koorts) blijven thuis. Uitvoerders controleren hierop. Ook medewerkers waarvan één gezinslid koorts heeft blijven thuis.
 • Al onze medewerkers werken in principe vanuit huis. We zijn telefonisch bereikbaar en maken voor overleg en afspraken gebruik van (online) communicatiemiddelen.
 • Ons kantoor is fysiek niet gesloten maar mag enkel bezocht worden met vooraf telefonisch overleg met de receptie.
 • Een enkele collega is op kantoor aanwezig om de processen die niet vanaf huis kunnen worden opgepakt, draaiende te houden.
 • We annuleren (deelname aan) alle bijeenkomsten en evenementen tot en met maandag 19 januari 2021.

Voor de bouwplaatsen geldt, aanvullend op bovenstaande, het volgende:

 • Wij volgen de richtlijnen van onze opdrachtgevers op de bouwplaatsen.
 • Instructies en aanwijzingen van bouwplaatsleiding en beveiliging dienen te allen tijde opgevolgd te worden.
 • Projectbezoeken worden waar mogelijk geannuleerd en/of digitaal voortgezet. Hetzelfde geldt voor vergaderingen op kantoren of projectlocaties.
 • Reis per auto zoveel mogelijk alleen en, indien nodig, met maximaal twee man per auto.
 • Werknemers halen enkel voor zichzelf drinken en gooien zelf hun papieren bekers en afval weg.
 • Kom alleen naar de keet bij aanmelden en in noodgevallen.
 • Meld afwijkingen op bovengenoemde maatregelen direct bij de bouwplaatsleiding.
 • Heb je vragen over bovenstaande maatregelen? Neem dan contact op met jouw contactpersoon binnen Facédo.

Onze werkzaamheden
Onze werkzaamheden gaan onverminderd door en wij zijn in staat om ons werk te blijven doen binnen de gestelde kaders en richtlijnen. Daar waar dat niet kan, bekijken we per situatie welke alternatieve mogelijkheden we hebben. Dit vraagt om een goede afstemming. Indien dit speelt, nemen we contact met u op om hierover het gesprek aan te gaan. Wij zetten alles op alles om onze afspraken na te komen en te blijven presteren op het kwaliteitsniveau dat u van ons gewend bent.

Als de ontwikkelingen rondom het corona virus aan uw kant van invloed kunnen zijn op de gemaakte afspraken met Facédo, verwachten wij dat dit tijdig aan ons gemeld wordt. Wij kunnen het dan beoordelen en zo nodig met onze opdrachtgever bespreken.

Laten we goed met elkaar blijven communiceren. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat we op een veilige en gezonde manier onze gezamenlijke projecten succesvol kunnen volbrengen. Wij hebben er vertrouwen in!

Laat Gevelmatica voor uw projecten werken

vraag offerte aan vraag het een specialist
Back To Top