Productie

De assemblage van de Facédo gevelelementen geschiedt in productiecentra met een geautomatiseerd machinepark, geschikt voor klein maatwerk tot grote series. Deze moderne productiefaciliteiten zijn berekend op de hoge kwaliteit die wij willen leveren.

De mogelijkheid bestaat om de kozijnelementen fabrieksmatig al te voorzien van het glas. Hierdoor kunnen de kozijnen direct bij aankomst op de bouwlocatie, compleet beglaasd, worden gemonteerd. Hierdoor wordt het bouwtempo aanzienlijk versneld en blijft de benodigde ruimte voor opslag op de bouwlocatie tot een minimum beperkt.

ZICHT OP GEVELTECHNIEK,
ZICHT OP KWALITEIT